— SOTE-palvelut hyvinvointialueella —

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion, ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Karkkila ja Vihti) alueilla. Uusi alku on uusi mahdollisuus! 

Saavutettat palvelut

Jatkossa julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut voivat olla käytettävissä myös sähköisesti. Kaikissa tilanteissa ei olisi välttämätöntä lähteä terveyskeskukseen, vaan lääkäriin voisi saada yhteyden videopuhelun välityksellä. Kaikki eivät ehkä osaa tai halua käyttää sähköisiä palveluita ja joissain tilanteissa on parempi tavata kasvokkain, joten toki on tärkeää säilyttää myös perinteiset vastaanottopalvelut. Mutta sähköiset palvelut niiden rinnalla helpottaisivat asiointia useille. Ehkä perinteinen terveyskeskus ei ole ainoa tapa järjestää palvelut. Se toimii hyvin monialaisena keskuksena, mutta ehkä palvelut olisivat entistä paremmin saatavilla, jos niitä tarjottaisiin myös liikkuvina palveluina. Esimerkiksi kiertävä bussi, jossa olisi terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotto. Hän voisi ohjata asiakkaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

Laadukkaat palvelut

Monissa hyvinvointialueita koskevissa kirjoituksissa puhutaan laadukkaista palveluista. Mitä tarkoitetaan laadukkaalla palvelulla? Se hyvinvointialueen tulee määritellä. On aivan keskeistä, että tiedetään millaista laatua tavoitellaan ja kerätään tietoa, jolla laatua mitataan. Laatu voi tarkoittaa saavutettavaa terveyshyötyä, asiakastyytyväisyyttä, virheiden vähyyttä, hoidon saannin nopeutta, yhdenvertaisuuden toteutumista tai palveluiden saatavuutta. Samoja kriteereitä tulee luonnollisesti soveltaa riippumatta siitä kuka palvelun tuottaa. Palvelun saatavuutta voidaan muiden jo edellä mainittujen keinojen lisäksi parantaa hyödyntämällä palveluseteliä. Palveluseteliä käyttäessään asiakas valitsee palveluntuottajan itse.

Menokuri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat hurjaa vauhtia. Soteuudistus tulee väistämässä lisäämään sote-menoja tulevina vuosina. Valtava IT-uudistus vaatii suuria investointeja eikä palveluntarve ainakaan vähene väestön ikääntyessä. Menojen kurissa pitäminen vaatii ikäviä päätöksiä, mutta myös innovatiivista ajattelua. Palveluiden järjestäminen kustannusvaikuttavammin on välttämätöntä. On utopiaa ajatella, että tulevaisuudessa jokaisessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnassa olisi useita terveyskeskuksia. Sen ei tarvitse tarkoittaa palvelutason huonontumista tai saatavuuden heikkenemistä, mutta yksikkökustannukset jokaiselle palvelutuotteelle pitää olla tiedossa ja palvelut täytyy järjestää tehokkaammin. 

Palvelukokonaisuutta tulee arvioida pitkällä tähtäimellä ja ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava rohkeasti. Sosiaalipuolella lyhyen tähtäimen säästöt aiheuttavat herkästi valtavat kustannukset myöhemmin. Esimerkiksi Imatralla panostettiin joitain vuosia sitten lapsiperheiden tukemiseen matalalla kynnyksellä neuvolatyössä ja lasten huostaanottojen määrä laski kolmannekseen muutamassa vuodessa.


— Tulethan seuraamaan Facebook-ehdokassivuani —


maija[at]maijajantti.fi